Dzwon „Mieszko i Dobrawa” odlany 11 maja 2015 roku przypominający o pierwszej historycznej parze książęcej z dynastii Piastów, która na ziemiach polskich wprowadziła chrześcijaństwo, zabrzmiał po raz pierwszy podczas próby dźwięku przeprowadzonej na Ostrowie Lednickim w sierpniu 2015 roku. Na tej „świętej wyspie” znajdował się jeden z najważniejszych stołeczno-rezydencjonalnych grodów państwa pierwszych Piastów. Do dziś zachowały się tam relikty pałacu książęcego z kaplicą, w której odkryto pozostałości dwóch gipsowych basenów chrzcielnych, w których mógł mieć miejsce chrzest księcia Mieszka w Wielką Sobotę 966 roku. W tym samym miejscu 14 kwietnia o godzinie 14.45 odbyła się uroczysta liturgia jubileuszowa celebrująca 1050. rocznicę chrztu Polski, podczas której abp Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski poświęcił dzwon.
Poświęcenie Dzwonu Mieszko i Dobrawa
Poświęcenie Dzwonu Mieszko i Dobrawa
Poświęcenie Dzwonu Mieszko i Dobrawa
Poświęcenie Dzwonu Mieszko i Dobrawa

Narodziny dzwonu „Mieszko i Dobrawa”
11 maja 2015, godz. 10.00

W uroczystości narodzin dzwonu wzięli udział m.in.: J.E. ksiądz arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski, J.E. ksiądz arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski, prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, pracownicy placówki oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele lokalnych mediów. Do stopu miedzi i cyny dodano śladowe ilości złota fundowane przez arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz symboliczne fragmenty srebra ufundowane przez pracowników Muzeum, mające przypieczętować pamięć i łączność teraźniejszości z przeszłością. Tradycja ta sięga jeszcze czasów cesarza Karola Wielkiego, który namawiając do dorzucania srebra oraz starych brązów cesarskich pragnął, by zamieniły się na narzędzia chwały Bożej.
dzwon Mieszko i Dobrawa
dzwon Mieszko i Dobrawa

Myśl o ufundowaniu tego dzwonu pojawiła się już w 2013 roku. Pomysł i wybór wykonawców urzeczywistnił się w roku następnym i tak do realizacji projektu wybrano Pracownię Ludwisarską Jan Felczyńskiego z Przemyśla oraz Firmę Rduch Bells & Clocks z Czernicy, która zajęła się przygotowaniem dzwonnicy, dębowego jarzma dzwonu oraz kutego stalowego serca dzwonu.

Jest to pierwszy dzwon o tym imieniu w Polsce. Upamiętnia i oddaje cześć pierwszej historycznej parze książęcej z dynastii Piastów – księciu Mieszkowi i jego małżonce, czeskiej księżniczce Dobrawie, za których przyczyną zostało wprowadzone na ziemie polskie chrześcijaństwo. Dzwon Mieszka i Dobrawy będzie brzmieć w tonacji d/2, ważyć 220 kg i mieć średnicę 70 cm. Do odlewu będzie wykorzystany wysokiej jakości stop miedzi i cyny w proporcjach 78 : 22. Kute serce dzwonu wykonane będzie z miękkiej stali ST3. Dzwon przywieszony będzie do dębowego jarzma, które zawiśnie w dębowej dzwonnicy o wysokości 2 m wykonanej przez firmę Rduch Bells & Clocks z Czernicy. Będzie wprawiany w ruch za pomocą sznura, który „spadając do dołu dzwonnicy”, symbolizuje „węzeł miłości, jaki go wiąże z ziemią, i z najmniejszymi jego braćmi”. Dzwonnica jest zaś „dla niego kazalnicą, z wysokości której powinien ustawicznie budzić ludzi z ich uśpienia” – „zwoływać żywych, opłakiwać zmarłych i kruszyć gromy”.

Ornamentyka

Ornamentyka dzwonu „Mieszko i Dobrawa” nawiązuje do ikonografii i zabytków związanych z dynastią piastowską oraz przestrzenią Ostrowa Lednickiego. W centralnej, przedniej części płaszcza dzwonu umieszczono wizerunek pary książęcej oparty na szkicach Jana Matejki i pracach Walerego Eljasza-Radzikowskiego, a pod nim łacińską inskrypcję: „Na cześć i chwałę księcia Mieszka i księżnej Dobrawy. Za jego panowania i jej radą wiara katolicka w Polsce została przyjęta”. Wzór wici roślinnej oplatającą szyję dzwonu zaczerpnięto z bardzo cennej dla naszej kultury złoto-brązowej zapinki księgi liturgicznej z ok. II połowy X wieku, którą znaleziono na Ostrowie Lednickim. Natomiast ornament na wieńcu dzwonu nawiązuje do cokoliku stopy tzw. II kielicha Dąbrówki, który obecnie przechowywany jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.
 
 

 

 

Czy wiesz, że...

Jako jedyni w Polsce poddajemy się regularnym badaniom kampanologicznym, ciągle podwyższając jakość dźwięku naszych dzwonów!

 

Nowości w galerii...