Miedź pierwotna i cyna
o czystości 99,9% potwierdzonej certyfikatem jakości ISO 9001:2008

 

Nasze dzwony odlewamy z najwyższej jakości stopu miedzi i cyny w proporcjach 78:22 bez stosowania domieszek według tradycyjnej metody ludwisarskiej traconego wosku niezmienionej od 1808 roku. Tutaj nie ma kompromisów! Właściwe proporcje, dobre wymieszanie materiałów, temperatura masy w chwili odlewu wpływają nie tylko na dźwięk i ton dzwonów naszej Pracowni, ale też na ich wygląd, kolor i połysk.
 
 
Jako jedyni w regionie używamy
tylko wysokiej jakości metali o czystości 99,9%
 

 
Dokumentacja:
 
 
 
 
Dlaczego materiał jest tak ważny?
Brąz kontra inne stopy
 
Poniżej pokazujemy, w jaki sposób zły materiał może pogorszyć jakość dźwięku dzwonów. Przestawiamy dwa dzwony o wadze około 150 kg, jeden z naszej Pracowni odlany z czystych surowców miedzi i cyny w proporcji 78:22 oraz drugi z dużą zawartością ołowiu, cynku oraz innych domieszek. W drugim przypadku stwierdzono jedynie 10% zawartość czystej cyny.
 
Dzwon o wadze 150 kg
(ludwisarnia Jana Felczyńskiego)
dźwięk e/2, czysty bez wibracji,
stop jednolity bez zniekształceń,
stop: 78% miedzi, 22% cyny, brak innych domieszek
 
Dzwon o wadze 150 kg
(inna ludwisarnia)
dźwięk niemierzalny, liczne wibracje,
stop bez jednolitej struktury, zniekształcony,
stop: 75% miedzi, 10% cyny, 6% cynku, 4% ołowiu, 5% innych
 

Posłuchaj dźwięku dzwonu:

posłuchaj

Zobacz strukturę stopu:

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

Posłuchaj dźwięku dzwonu:

posłuchaj

Zobacz strukturę stopu:

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

Od najdawniejszych lat eksperymentowano, aby ustalić najlepsze proporcje dla dzwonów ze względów technicznych, takich jak łatwość odlania, dokładność odwzorowania dekoracji oraz walory muzyczne. Cyna dawniej była materiałem drogim, dlatego szukano tańszych rozwiązań. Zaczęto do stopu dodawać znacznie tańszy cynk i ołów, a uzyskany w ten sposób materiał przyjął się pod nazwą spiż. Jakość stopu się pogarszała, dzwony miały coraz gorsze właściwości mechaniczne, nie pokrywały się patyną i ich dźwięk ulegał zniekształceniom. Z czasem zrezygnowano ze stosowania spiżu do produkcji dzwonów i wybrano brąz o proporcjach 78:22. Proporcje te zostały wypracowane jako najlepsze z możliwych do uzyskania, by zachować odpowiednie walory estetyczne i dźwiękowe dzwonu.

 

Gwarantujemy najwyższą jakość materiału odlewniczego! Po każdym odlewie klient ma możliwość sprawdzenia spektrometrycznego stopu i procentowej zawartości miedzi i cyny.

 

 

 

 

Czy wiesz, że...

Nasza Pracownia została założona w 1808 roku i już od ponad 200 lat dostarcza dzwony na cały świat!

 

Nowości w galerii...