Wyświetlono rezultaty 11-20 z 111.

Odlaliśmy dzwon Józef z Nazaretu dla Bazyliki Mariackiej w Krakowie

2019-06-03

„Narodził się” dzwon Józef z Nazaretu dla Bazyliki Mariackiej w Krakowie. W piątek, 31 maja, odlany został w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, a o jego automatykę i montaż zadba śląska firma Rduch Bells & Clocks w Czernicy k. Rybnika.

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich
Dzwon Józef z Nazaretu odlany przez odlewników
Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu

 

Dzwon wzbogacony został o wota wtopione w gorący metal. Jedno z nich, złoty krzyżyk z łańcuszkiem włożył do odlewu fundator dzwonu, proboszcz Kościoła Mariackiego dr ks. Dariusz Raś, który przybył na uroczystość narodzin wraz ze swymi wiernymi z Krakowa. Infułat archidiecezji krakowskiej otrzymał go przed 25-laty od swoich rodziców, z okazji święceń kapłańskich. – Kolejne wota, to srebrny medal na święcenia kardynalskie prymasa Węgier, ofiarowany naszemu metropolicie krakowskiemu abp. ks. Markowi Jędraszewskiemu. W jarzmo zaś wmontowany będzie medal abp ks. Jędraszewskiego wydany na okoliczność objęcia przez niego Metropolii Krakowskiej oraz medal na 700-lecie konsekracji Kościoła Mariackiego w obecnej postaci – tłumaczył znawca i opiekun dzwonów na Wawelu, Jasnej Górze oraz w Kościele Mariackim Andrzej Bochniak.

 

Dzwon Józef z Nazaretu powiększy istniejącą już średniowieczną „orkiestrę maryjną”, którą tworzy zespół czterech dzwonów i dwóch gongów, niespotykany nigdzie dotąd na świecie. Bijący w świątyni rycerski Półzygmunt, królewski Tenebrat, misyjny Misjonał i najstarszy Mieszczański tzw. Campanaantiqua zawieszone są we wnętrzu wieży niższej zamienionej w dzwonnicę. Dołączy do nich współczesny, o wadze 700 kg dzwon Józef z Nazaretu, który po raz pierwszy zadzwoni 1 stycznia 2020 r., a więc w roku jubileuszu 700-lecia konsekracji Bazyliki Mariackiej.

 

Pierwszy od kilkuset lat…

– To pierwszy dzwon, który po kilkuset latach znów pojawi się na kościelnej wieży krakowskiej bazyliki – mówi dzwonnik i mechanik Dzwonu Zygmunt, inż. Andrzej Bochniak, autor książki „Dzwony kościoła Mariackiego w Krakowie”. Jednocześnie zapewnia, że wybór imienia nie jest przypadkowy: – Św. Józef z Nazaretu jest od ponad 300 lat głównym patronem Krakowa, a poza tym był mężem Maryi i opiekunem Jezusa. Jego wizerunek na dzwonie, zaczerpnięty został z jednego z obrazów Bazyliki Mariackiej – dodaje.

 

Pomysł na kolejny dzwon zrodził się całkiem przypadkowo. – Przed kilku laty, w poszukiwaniu nowych faktów do mojej książki, wraz z Grzegorzem Klyszczem, szefem firmy Rduch Bells & Clocks dotarliśmy do miejsc na dzwonnicy, w których niegdyś były XIV-wieczne dzwony. Dziś pozostały po nich puste miejsca, gdyż przeniesiono je niżej. Powiadomiony o tym ks. infułat zdecydował wtedy, że ufunduje dzwon – tłumaczy inż. Andrzej Bochniak.

 

Łączy tradycję ze współczesnością

W przemyskiej pracowni ludwisarskiej krakowski dzwonnik osobiście odbierał zdobienia, w które „ubrany” został nowy dzwon. Szatę graficzną przygotował artysta plastyk Ryszard Ryho Paprocki. Nie ukrywa, że nie łatwo było go zaprojektować, a jednocześnie sprostać wymaganiom wybitnego specjalisty od dzwonów, którym jest inż. Andrzej Bochniak. – Dzwon musiał bowiem nawiązywać do istniejących i wiszących w niższej wieży dzwonów średniowiecznych. Ale równocześnie musiał być też współczesny. Nie można też zapomnieć, że dzwon jest instrumentem muzycznym strojonym przez kampanologa – opowiada Ryszard Paprocki.

 

Oprócz postaci św. Józefa, na dzwonie znajdą się elementy historyczne, jak np. aktualny herb Krakowa, herb metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego nawiązujący do trzech cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości, herb fundatora pierwszej świątyni mariackiej – biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża oraz początnik w postaci pieczęci archiprezbitera Kościoła Mariackiego.

 

Dzwon Józef z Nazaretu zostanie poświęcony w sierpniu br. i będzie wystawiony w przykościelnej kaplicy. W listopadzie zawieszony zostanie na dzwonnicy, aby dokładnie 1 stycznia 2020 r. obwieścić obchody jubileuszowego roku 700-lecia konsekracji Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Poczynając od nowego roku – jak zapowiada inż. Andrzej Bochniak – usłyszeć go będzie można każdego dnia w samo południe, tuż po hejnale z wieży mariackiej.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
W maju odlew dzwonu Św. Józef z Nazaretu na 700-lecie Katedry Mariackiej w Krakowie

2019-04-19

„Ubrana” jest już forma dzwonu dla Kościoła Mariackiego w Krakowie. W pełnej swej krasie „urodzi się” on pod koniec maja w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, przy współpracy techniczno-montażowej z firmą Rduch Bells & Clocks z Czernicy.

 

Dzwon noszący imię Św. Józefa z Nazaretu, o wadze 700 kg, odlany na jubileusz 700-lecia konsekracji krakowskiej bazyliki i dołączy do średniowiecznej „orkiestry maryjnej” bijącej już na jej wieżach. Jego szatę graficzną, którą prezentujemy na zdjęciach odebrał dzwonnik i mechanik Dzwonu Zygmunt – inż. Andrzej Bochniak, pod opieką którego znajdują się dzwony na Wawelu, Jasnej Górze oraz w krakowskim Kościele Mariackim. Ornamenty są pomysłu znanego artysty plastyka Ryszarda „Ryha” Paprockiego. Dzwon zdobić będzie m.in. postać św. Józefa, cztery herby, a jako początnik – wizerunek pieczęci archiprezbitera Kościoła Najświętszej Marii Panny w Krakowie.

 

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

 
Największy dzwon na świecie "Vox Patris" czeka na swoją dzwonnicę

2019-04-15

Jeszcze w tym roku największy na świecie kołysany dzwon „Vox Patris” wyruszy w swoją morską podróż do Brazylii, aby tam przywoływać wiernych do Sanktuarium Boga Ojca Przedwiecznego w pątniczym Trindade. Dzwon wybrzmiewać będzie z ponad 100-metrowej dzwonnicy, która nadal jest… w sferze projektu. Twórcy „Vox Patris” wrócili właśnie z Brazylii, gdzie ustalali szczegóły techniczne konstrukcji.

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich
W gronie polskich i brazylijskich specjalistów trwała „burza mózgów”,
aby dopracować i zamknąć projekt budowy dzwonnicy dla „Vox Patris”.
Twórcy dzwonu - właściciele firm Rduch & Felczyński
(pierwszy z lewej) Grzegorz Klyszcz i Piotr Olszewski (obok)

 

W Brazylii z przedstawicielami biura budowy dzwonnicy – głównym jej projektantem, specjalistami firmy przygotowującej fundamenty oraz konstruktorami dokonującymi obliczeń wytrzymałościowych wieży – spotkali się właściciele Rduch & Felczyński, twórcy 55-tonowego „olbrzyma”. W gronie specjalistów trwała „burza mózgów”, aby dopracować i zamknąć projekt budowy dzwonnicy dla dzwonu „Vox Patris”.

Burza mózgów polskich i brazylijskich specjalistów

 

– To nasz czwarty wyjazd do Brazylii, podczas którego dopracowywaliśmy już 15. wersję wieży. Nieustannie modyfikowana, obecnie jest całkowicie inna niż na początku, kiedy rozpoczęliśmy prace projektowe – mówi zajmujący się automatyką i montażem dzwonu Grzegorz Klyszcz, szef firmy Rduch Bells & Clocks w Czernicy. Wspólnie z właścicielem Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu Piotrem Olszewskim spotkali się też z inicjatorem odlania 55-tonowego „Vox Patris”, reprezentującym brazylijskie sanktuarium – ojcem Robsonem de Oliveira, aby omówić szczegóły transportu dzwonu do Brazylii.

 

Jeszcze w lipcu umocowane zostanie w nim specjalnie wykute 2-tonowe serce. Cały proces uzbrajania w nie dzwonu, a także przygotowanie ogromnych gabarytów konstrukcji do montażu, wykonanych z nietypowego materiału, który trzeba zamawiać bezpośrednio u producenta w walcowni – to finalny etap w realizacji „olbrzyma”. Na przełomie września i października w Krakowie przeprowadzone zostaną jeszcze wszystkie konieczne testy. – Skoncentrujemy się na badaniach, które dostarczą projektantom informacji niezbędnych do dokończenia tego bardzo skomplikowanego projektu – tłumaczy szef przemyskich odlewników Piotr Olszewski. 

 

– Projekt jest niespotykany pod względem rozmiarów, a tym samym wyjątkowy i nieprzewidywalny. Nauka i inżynieria nie zawsze podążają za praktyką – dodaje Grzegorz Klyszcz. Dzwon przed wypłynięciem do Brazylii zaprezentowany zostanie w całej okazałości. Kiedy wyniesiony zostanie z dołu odlewniczego na specjalne rusztowanie, będzie można podziwiać nie tylko jego kunsztowne zdobienia, ale także zobaczyć, jak dostojnie kołysze się. Niestety nie będzie można posłuchać bicia „olbrzyma”, który „odezwie się” dopiero w sanktuarium w Trindade.

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich
W zaprojektowanej dzwonnicy w Trindade,
na wysokości 30 m będzie bił Dzwon „Vox Patris”

 

Zainteresowanie dzwonem dodaje nam sił do działania!

W Trindade „Vox Patris” zawieszony zostanie na pierwszej kondygnacji wieży, na wysokości 30 m. Powyżej, w kolejnych dwóch komorach dzwonowych, na 50 i 90 m wybrzmiewać będą karyliony oraz kwartet idealny. Dzwonnica wznosząca się nad bazyliką, planowana jest jako niezależna budowla, jednocześnie tworząca integralną całość z sanktuarium.

 

Swój podziw dla realizowanego przez przemyskich odlewników i śląskich specjalistów projektu największego dzwonu na świecie odlanego w krakowskim „Metalodlewie”, wyraziła chargé d’affaires Marta Olkowska, na spotkaniu z okazji 20-lecie przystąpienia Polski do NATO, w polskiej ambasadzie w Brazylii. – Usłyszeliśmy, że dla Polonii to wielki honor, że taki dzwon powstał w Polsce. To powód do dumy, ponieważ pod względem liczebności brazylijska Polonia jest trzecią na świecie. Projekt dzwonu odbił się wielkim echem, co utwierdza nas w przekonaniu, że robimy dobre rzeczy, a to dodaje nam sił do dalszego działania – podsumował brazylijskie spotkanie Grzegorz Klyszcz.
„Vox Patris” – największy dzwon kołysany na świecie – 55 ton, 4,5 metra średnicy, 4 metry wysokości

2018-09-20

Największy na świecie dzwon kołysany „Vox Patris” („Głos Ojca”) rozbrzmiewać będzie w Sanktuarium Boga Ojca Przedwiecznego (Divino Pai Eterno) w Trinidade, w Brazylii.

 

Dzwon wykonała nasza pracowania przy współpracy z firmą Rduch Bells & Clocks w Czernicy, a odlany został w Metalodlew SA w Krakowie.Prace nad „Vox Patris” rozpoczęły się w 2015 r. Towarzyszyły im wielomiesięczne konsultacje, symulacje i analizy naukowo-techniczne ze specjalistami Katedry Odlewnictwa Politechniki Śląskiej oraz Metalodlew SA w Krakowie.

 

Przygotowana została wizja oraz projekt obrazujący autorskie rozwiązanie odpowiadające skali planowanego obiektu.Dzwon zrobiony został tradycyjnie ze stopu miedzi (78 proc.) i cyny (22 proc.), dzięki czemu uzyskał niepowtarzalny blask i piękny, głęboki dźwięk. Na jego wykonanie zużyto ponad 60 t metalu. Dzwon musiał zostać odlany w całości, co stanowiło nie lada wyzwanie, gdyż w piecu krakowskiego Metalodlewu jednorazowo można przetopić 15 t metalu.

 

W procesie tworzenia dzwonu, który nie zmienia się od tysięcy lat, najpierw wykonany został rdzeń wewnętrzny, a następnie przy użyciu wzornika ludwisarze stworzyli tzw. dzwon fałszywy odwzorowujący oryginał z naniesionymi zdobnymi inskrypcjami z wosku. Na nim uformowany został płaszcz oddający rzeczywisty kształt i wygląd dzwonu. W wyniku podgrzewania wosk wytopił się, odciskając ornamenty na płaszczu. Po usunięciu dzwonu fałszywego powstałą przestrzeń wypełniono brązem dzwonowym.Dzwon „Vox Patris” popłynie do Brazylii statkiem, a do portu przewieziony zostanie na specjalnej platformie samochodowej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
Poświęcenie dzwonu w Irlandii przez Papieża Franciszka

2018-08-27

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

 

 

25 sierpnia 2018 Papież Franciszek poświęcił dzwon odlany przez Pracownię Ludwisarską Jana Felczyńskiego w Przemyślu podczas Światowych Dni Rodziny w Irlandii.Poświęcony w Dublinie dzwon zostanie teraz przewieziony do Sanktuarium w Knock, gdzie w niedługim czasie zostanie zawieszony. Serce i stojak dzwonu wykonała firma Rduch Bells & Clocks.

 
Zestaw dzwonów w Opactwie Glenstal w Irlandii

2018-07-13

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskichodlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

 

Dnia 11 Lipca odbyło się uroczyste poświecenie dzwonów odlanych w naszej Pracowni dla zakonu Benedyktynów Glenstal Abbey w Irlandii. W obecności licznie zgromadzonych odbyło się uroczyste poświęcenie zestawu 4 dzwonów o wagach 290kg, 90kg, 150kg i 70kg. Po poświęceniu  dzwony zostały zamontowane na dachu biblioteki w specjalnie do tego przygotowanej konstrukcji. Wyposażone zostały w elementy najnowocześniejszej automatyki.  Dostarczenie elementów oprzyrządowania i instalacji dokonała firma Rduch Bell & Clocks.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii.
Nowy dzwon w Ikšķile na Łotwie

2018-06-30

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskichodlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

 

W czerwcu 2018 r.  odbył się montaż dzwonu o  wadze 1200kg w nowym Kościele w Ikšķile na Łotwie. Dzwon w tonacji e/1, odlany w naszej pracowni został opatrzony w piękne dębowe okucie, serce, system automatyki. Dostarczenie elementów oprzyrządowania i instalacji dzwonu w wieży dokonała firma Rduch Bells & Clocks.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii.
Carillony w Narodowym Forum Muzyki

2018-06-22

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

 

Z ogromną radością pragniemy poinformować , że jako jedyna i pierwsza pracownia Ludwisarska w Polsce dostarczyliśmy zestaw pięciu instrumentów carillonowych do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.  Instrumenty w tonacjach g2, b2, h2, c3, es3 zostały rygorystycznie sprawdzone przez muzyków z Filharmonii Wrocławskiej jak również Berlińskiej. Strojenie a1 w wysokości 442Hz nie budziło żadnych zastrzeżeń.
Targi Sakralne SACROEXPO 2018

2018-06-15

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskichodlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

 

W dniach 11-13 czerwca 2018  nasza pracownia ludwisarska wraz z firmą Rduch Bells & Clocks uczęstniczyła w międzynarodowych targach sakralnych w Kielcach. Nasze produkty cieszyły się duża popularnością i uznaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poświęcenie dzwonu w Coutures sur Dropt , Francja

2018-04-28

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskichodlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

 

28 Kwietnia bieżącego roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w ceremonii poświęcenia dzwonu w miejscowości Coutuers we Francji. Dzwon został wykonany w naszej pracowni, waży 350kg i charakteryzuje się pięknym dźwiękiem h/1.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

 
 

 

Czy wiesz, że...

Największy dzwon odlany w naszej pracowni ważył ponad 10 ton!

 

Nowości w galerii...